Neveninstroomproject de Globe Vlaardingen

Algemene informatie

Het is voor uw kind van belang om zo snel mogelijk goed Nederlands te leren. Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, die korter dan 3 jaar in Nederland wonen, is er daarom een speciale opvanggroep. In deze opvanggroep wordt veel aandacht besteed aan het leren spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Bovendien wennen de kinderen zo aan de Nederlandse schoolsituatie. Op deze manier heeft uw kind meer kans om met succes het onderwijs in Nederland te volgen.

de Globe foto1

de Globe het project

De duur van het project

Leerlingen zitten gemiddeld 1 tot 1 1/2 jaar op de Globe. Oudere leerlingen zitten vaak wat langer in het project ( 1 1/2 jaar ), omdat zij meer Nederlands moeten beheersen om in een hogere groep het onderwijs te kunnen volgen.
Naast (veel) taal en rekenen krijgen de kinderen ook gymnastiek, wereldoriëntatie, muziek, drama, enz.

De schooltijden

De deur gaat om 8.35 uur open, de lessen starten om 8.45 uur.
Schooltijden zijn: van 8.45 uur tot 15.15 uur.
Woensdagmiddag zijn de kinderen om 12.30 uur vrij.

.

de Globe schooltijden

de Globe vakanties

Vakanties

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksterweekend
Zomervakantie

 

17 okt t/m 21 okt 2016
26 dec 2016 t/m 6 jan 2017
27 feb t/m 3 mrt 2017
14 apr t/m 17 apr 2017
24 apr t/m 5 mei 2017
26 mei t/m 27 mei 2017
5 jun 2017
  7 jul t/m 18 aug 2017

Schoolzwemmen

Vanaf het moment dat uw kind in de MB groep zit, krijgt uw kind in de oneven weken op donderdag zwemles via school. Wanneer uw kind voor schoolzwemmen in aanmerking komt, krijgt u een informatiebrief over het schoolzwemmen. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon of dochter zwemkleding (badpak of zwembroek en een handdoek) meeneemt?

de globe schoolzwemmen

Gymnastiek

De kinderen van de OBMB groep hebben elke woensdag gymnastiek.
De kinderen van de MBBB groep hebben in de even weken op woensdag gymnastiek.
Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon of dochter gymkleding (t-shirt, sportbroekje en gymschoenen) meeneemt?

de globe gymnastiek

de globe ziekmelden

Ziek melden / verlof vragen

Wilt u ons bij ziekte van uw kind voor 8.30 uur ‘s ochtends opbellen, zodat wij weten waarom uw kind niet op school is. Wanneer u ons niet belt is uw kind ongeoorloofd afwezig. Bij ongeoorloofd verzuim moeten wij de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte brengen. Wanneer u om een belangrijke reden verlof nodig heeft voor uw kind, dan moet u dit vooraf bij de school melden. U ontvangt hiervoor een formulier, waarmee u officieel verlof aan kunt vragen.

Pauzes

In de pauze kunnen de kinderen iets eten of drinken wat ze van thuis hebben meegenomen. Alle kinderen eten tussen de middag onder toezicht op school. Ze moeten wel een eigen lunchpakketje meenemen.

Wat u verder nog moet weten

De kinderen hoeven geen schriften of pennen mee te nemen. Deze materialen zijn op school aanwezig.

Er kan een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd worden.

de Globe wat u verder nog moet weten