Neveninstroomproject de Globe Vlaardingen

Geschiedenis

Neveninstroomproject de Globe

Neveninstroomproject De Globe bestaat inmiddels al meer dan twintig jaar. Het project heeft in de loop van de jaren heel wat veranderingen ondergaan. Een paar honderd leerlingen hebben vanuit De Globe hun weg binnen het Vlaardingse onderwijs gevonden. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Tijd voor een terugblik!
Er bleek op een aantal scholen behoefte te zijn aan een speciale opvang voor leerlingen, die rechtstreeks uit het buitenland kwamen. Geen enkele school had voldoende leerlingen om dit zelf te regelen. Dus werd er vanuit het toenmalige OVGV het initiatief genomen om op een centraal punt voor deze leerlingen een project te starten.
Bij de aanvang van het schooljaar '90/'91 moest het project van start gaan. Na een korte voorbereidingstijd konden de eerste leerlingen beginnen.

de Globe geschiedenis foto 2
de Globe geschiedenis foto1

Het begin

Het begin was heel eenvoudig: een lokaal, een leerkracht, een paar stapels boeken en direct al twaalf leerlingen, die de weg naar ons project wisten te vinden. We zijn gestart in basisschool Het Mozaïek aan de Rotterdamse weg. Na enkele maanden bleek het leerlingenaantal dusdanig te groeien, dat er behoefte was aan een tweede leerkracht en een extra lokaal.
Uiteindelijk bleek er in Het Mozaïek niet voldoende ruimte voor de beide groepen. Een groep moest naar basisschool Het Prisma uitwijken. Een grappig detail is dat de materialen makkelijk in een ruime personenwagen pasten en dat die maar een keer heen en weer hoefde te rijden. Bij onze laatste verhuizing hadden we twee grote verhuiswagens nodig!

Verhuizen

Het Neveninstroomproject op twee verschillende locaties was erg onhandig. Er werd besloten te verhuizen naar basisschool De Beukenhof aan de Parkweg. Daar was plaats voor beide groepen.
Het was een heel oud gebouw met veel gebreken. Meeverhuizen naar een splinternieuw gebouw was een optie waar graag gebruik van werd gemaakt. Een nieuw gebouw, een nieuwe naam. We hoorden voortaan bij De Klinker. Helaas moesten wij al weer snel dit gebouw verlaten, omdat De Klinker begon te groeien.

de Globe geschiedenis foto 3
de Globe geschiedenis foto 4

Groei en ontwikkeling

Hierna volgde een aantal verhuizingen tot we uiteindelijk in een gebouw aan de Van Maerlantlaan terecht kwamen. In dit gebouw hebben we heel wat jaren gezeten. Voor de kinderen was het ideaal vanwege de speelruimte buiten. Naast een heel grote speelplaats konden we gebruik maken van een enorm voetbalveld met echte doelen. Ook binnen beschikten we over veel ruimte. Een enorme hal met volop plaats voor onze themahoeken.
Na acht jaar moesten we weer verhuizen. Via de Van Houtenschool zijn we uiteindelijk op De Erasmusschool aan de Stationsstraat beland. De kinderen vonden het erg leuk om bij een reguliere basisschool te horen.
Al die jaren is er met veel inzet gewerkt door de diverse collega's. De paar stapels boeken van het eerste uur zijn uitgegroeid tot twee volledig ingerichte lokalen. In plaats van die ene juf is er een team van vier enthousiaste leerkrachten en een onderwijsassistente. Zeker zestig verschillende nationaliteiten heeft De Globe al binnen de muren gehad. En nog steeds weten veel leerlingen uit alle delen van de wereld hun weg naar ons project te vinden. Het leerlingenaantal is nog nooit zo groot geweest. We kunnen terug kijken op een heel proces van groei en ontwikkeling. Een proces, dat nooit stopt maar altijd doorgaat.