Neveninstroomproject de Globe Vlaardingen

Logo stichting Wijzer

Stichting Wijzer

Stichting Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis zijn samen op weg naar integrale kindcentra

Stichting Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis zijn op 1 februari 2015 bestuurlijk gefuseerd. Dat doen zij om hun visie op integrale kindcentra uit te kunnen voeren en vorm te geven.Vanaf die datum gaan beide organisaties samen verder gaan onder de nieuwe naam: Wijzer in Opvang & Onderwijs.

In de loop van 2015 zullen alle scholen voor primair onderwijs van Wijzer in Opvang & Onderwijs samen met de kinderopvanglocatie en de peuterspeelzaal een integraal kindcentrum vormen. De opvang en de school hoeven hiervoor niet per se op dezelfde locatie gevestigd te zijn. Uiteraard liggen beide locaties wel dichtbij elkaar.

Wat is een integraal kindcentrum eigenlijk?

In een integraal kindcentrum (IKC) werken onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang samen. Een integraal kindcentrum biedt dus een variëteit aan voorzieningen: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, startgroep, basisschool en voor-, tussen en naschoolse opvang. De doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van kinderen van 0 tot 13 jaar staat hierbij centraal. Doordat kinderen volgens een doorgaande ontwikkelingslijn worden gevolgd, worden achterstanden of problemen eerder gesignaleerd. De kinderen ontvangen dus sneller de benodigde ondersteuning. Indien nodig, wordt specifieke zorg van buiten gehaald.

Een integraal kindcentrum biedt voordelen voor ouder en kind

Een integraal kindcentrum is één organisatie met één leiding, één beleid en veelzijdige gebouwen of ruimtes. Kinderen kunnen er spelen, ontwikkelen, leren en zich ontspannen. Het grootste voordeel voor ouders en kind ligt in de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, waardoor het kind volgens dezelfde pedagogische visie wordt benaderd. Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun talent en kwaliteiten te ontdekken en in de volle breedte te ontwikkelen.

Daarnaast is het gemakkelijk voor ouders, dat zij in de nabije toekomst te maken zullen krijgen met één loket voor de inschrijving en administratie voor opvang en onderwijs. Ook het afstemmen over het kind verloopt via één persoon. Ouders kunnen hun kind laten opvangen bij een integraal kindcentrum gedurende 52 weken per jaar.

Wijzer in Opvang & Onderwijs

Wijzer in Opvang & Onderwijs is de overkoepelende organisatie voor openbaar onderwijs en opvang in Vlaardingen en Maassluis. Wijzer omvat drie integrale kindcentra met onderwijs en opvang, zes opvang locatie en negen openbare basisscholen: zeven reguliere basisscholen, een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO Kameleon) en een school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (de Ericaschool). Opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar wordt geboden en omvat een aanbod van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, startgroepen en buitenschoolse opvang.