Informatie voor ouders

Afmelden

Is uw kind ziek?
Kan uw kind niet naar school komen?

U moet uw kind afmelden.
Bel de school : 010 – 4359823
of gebruik de APP!


Bruiloft, begrafenis, vakantie?

Als u extra vrij of vakantie wilt voor uw kind, maar er geen schoolvakantie is, dan moet u een verlofbrief vragen bij de juf van uw kind. U vult deze brief in en geeft deze dan weer terug aan de juf.

Schooltijden

schooltijden
maandag 8.30 – 14.00
dinsdag 8.30 – 14.00
woensdag 8.30 – 14.00
donderdag 8.30 – 14.00
vrijdag 8.30 – 14.00

Gymmen en zwemmen

Bij de Vlinders, de Olifanten en de Tijgers is er om de week zwemles in zwembad de Kulk.
Bij de Giraffen, de Vlinders, de Olifanten en de Tijgers wordt er op vrijdag gymles/TeamUp gegeven door een (vak)leerkracht.
Bij het zwemmen en de gymlessen blijft de juf van uw kind aanwezig.

Vakanties

vakantie start eind
zomervakantie 19-07-2021 29-08-2021
herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021
kerstvakantie 27-12-2021 07-01-2022
voorjaarsvakantie 28-02-2022 04-03-2022
meivakantie 25-04-2022 07-05-2022
zomervakantie 11-07-2022 21-08-2022

Studiedagen

studiedagen
vrijdag 1 oktober 2021 vrij
maandag 4 oktober 2021 12 uur vrij
maandag 29 november 2021 12 uur vrij
maandag 6 december 2021 vrij
donderdag 3 februari 2022 12 uur vrij
donderdag 31 maart 2022 vrij
donderdag 19 mei 2022 12 uur vrij
dinsdag 7 juni 2022 vrij
vrijdag 8 juli 2022 vrij

 

Cursus voor ouders

Er is een oudercursus op De Globe.
U krijgt informatie over De Globe, het onderwijs in Nederland en hoe u uw kind kunt helpen met het schoolwerk. Dit is geen taalles.

Huiskamer
De huiskamer is een plaats waar ouders en school elkaar kunnen ontmoeten. Er wordt informatie gegeven, u kunt hier cursussen volgen en het is een plek om contact te maken met andere ouders.

Tolk in cultuur en taal
Op De Globe werken een aantal tolken in cultuur en taal. Zij helpen de leerkrachten, leerlingen en ouders bij verschillende taken op school. Zo ondersteunen zij bij oudergesprekken of doen zij pre-teaching met leerlingen die dit nodig hebben.