Informatie voor ouders

Afmelden

Is uw kind ziek?
Kan uw kind niet naar school komen?

U moet uw kind afmelden.
Bel de school : 010 – 4359823
of gebruik de APP!
https://kwieb.ziber.eu/


Bruiloft, begrafenis, vakantie?

Als u extra vrij of vakantie wilt voor uw kind, maar er geen schoolvakantie is, dan moet u een verlofbrief vragen bij de juf van uw kind. U vult deze brief in en geeft deze dan weer terug aan de juf.

Schooltijden

schooltijden
maandag 8.30 – 14.00
dinsdag 8.30 – 14.00
woensdag 8.30 – 14.00
donderdag 8.30 – 14.00
vrijdag 8.30 – 14.00

Gymmen en zwemmen

Bij de Flamingo’s, de Olifanten, de Zebra’s en de Tijgers is er om de week zwemles in zwembad de Kulk.
De andere week hebben deze leerlingen gymles van een (vak)leerkracht.
Bij de Giraffen en de Vlinders wordt er op vrijdag gymles gegeven door een (vak)leerkracht.
Bij het zwemmen en de gymlessen blijft de juf van uw kind aanwezig.

Vakanties

vakantie start eind
zomervakantie 10-07-2022 22-08-2022
herfstvakantie 24-10-2022 28-10-2021
kerstvakantie 26-12-2022 06-01-2023
voorjaarsvakantie 27-02-2023 03-03-2023
meivakantie 24-04-2023 05-05-2023
zomervakantie 10-07-2023 19-08-2023

Studiedagen

studiedagen
maandag 19 oktober 2022 12 uur vrij
vrijdag 7 oktober 2022 vrij
donderdag 3 november 2022 12 uur vrij
woensdag 7 december 2022 vrij
woensdag 1 februari 2023 12 uur vrij
maandag 27 maart 2023 vrij
vrijdag 7 april 2023 goede vrijdag = vrij
maandag 10 april 2023 2e paasdag = vrij
woensdag 10 mei 2023 12 uur vrij
donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 vrij
maandag 19 juni 2023 2e pinksterdag = vrij

 

Huiskamer DoenYa
De huiskamer is een plaats waar ouders en school elkaar kunnen ontmoeten. Er wordt informatie gegeven, u kunt hier cursussen volgen en het is een plek om contact te maken met andere ouders. Neem contact op met juf Bircan en juf Yousra voor meer informatie.

Tolk in cultuur en taal
Op De Globe werken een aantal tolken in cultuur en taal. Zij helpen de leerkrachten, leerlingen en ouders bij verschillende taken op school. Zo ondersteunen zij bij oudergesprekken of doen zij pre-teaching met leerlingen die dit nodig hebben.