Inschrijving tot uitstroom

Op De Globe zien we kinderen zoals ze zijn met al hun ervaringen en achtergronden. Door kinderen te zien en te geven wat ze nodig hebben, groeien ze in wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Een veilige, meertalige leeromgeving vormt hiervoor de basis. Het biedt kansen voor ieder kind en helpt kinderen om zich met vertrouwen te ontwikkelen richting een kansrijke toekomst. De Globe heeft als doel de kinderen zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren, zodat instroom in het reguliere basisonderwijs zo soepel mogelijk verloopt.

Instroom

Er is een flexibele instroom gedurende het gehele schooljaar. Gemiddeld blijven de kinderen 40 weken (1 schooljaar) op De Globe. Oudere leerlingen blijven vaak 60 of 80 weken. Leerlingen die gedurende het schooljaar 12 jaar worden, blijven vaak langer op De Globe zodat zij kunnen uitstromen naar VOS ISK (Internationale Schakelklas) of een andere vorm van voortgezet onderwijs. De praktijk leert dat bovenbouwleerlingen meer tijd nodig hebben om aan te kunnen sluiten bij de reguliere groepen. Wij bieden ieder kind een programma op maat; afhankelijk van de moedertaal, de schoolhistorie en de leeftijd. Ieder kind werkt op zijn/haar eigen niveau. Ieder kind heeft een eigen OPP (ontwikkelingsperspectief) en werkt met eigen doelen.

Kennismaken en intake procedure

Op het moment dat een leerling start vindt er een intakegesprek plaats tussen de IB’er en de ouders van de leerling. Tijdens dit gesprek probeert de IB’er zoveel mogelijk te weten te komen over de ontwikkeling van het kind. Na dit gesprek zal de leerling in een stamgroep geplaatst worden op basis van zijn/haar leeftijd. De ouders en de leerling krijgen na afloop een rondleiding door de school en de leerling kan alvast kennismaken met zijn/haar nieuwe leerkracht.

De leerkracht en/of de IB’er nemen in de eerste week verschillende intaketoetsen af om de beginsituatie van de leerling vast te stellen. Hierbij worden er ook waar mogelijk toetsen in de eigen taal afgenomen. Na twee weken wordt de leerling in een leerlijn geplaatst en wordt er vast gesteld wat het verwachte uitstroommoment wordt en naar welke groep de leerling kan uitstromen. Na iedere toetsperiode wordt er gekeken of deze prognose nog steeds van toepassing is. Het start-OPP wordt bij het eerste oudergesprek besproken. Hierna wordt tijdens de gesprekken de doelenkaart (het rapport) met ouders besproken.

Uitstroom

Na De Globe stromen de kinderen uit naar een basisschool in hun woonwijk. Ouders kunnen een voorkeur aangeven voor een nieuwe school. De Globe neemt vervolgens contact op met de voorkeursschool om te kijken of er plaats is voor deze leerling. Op het moment dat er een geschikte school is gevonden, maken ouders een afspraak voor een rondleiding en de inschrijving. Daarnaast zal er ook een warme overdracht plaatsvinden tussen de leerkracht van De Globe en de nieuwe leerkracht en/of IB’er van de ontvangende school. Hierbij zal indien mogelijk ook de nazorgmedewerkster van De Globe aanwezig zijn. Tijdens deze warme overdracht wordt zowel de cognitieve, sociale ontwikkeling en de culturele achtergrond van de leerling besproken. Alle formulieren die gedeeld worden met de ontvangende school zijn van te voren besproken met en ondertekend door de ouders.

Nadat een leerling is uitgestroomd blijft de nazorgmedewerkster nog betrokken bij de leerling en zal zij gedurende een periode de leerling en de leerkracht van de ontvangende school begeleiden om de overgang goed te laten verlopen.