Tolk in cultuur en taal

De Tolk in cultuur en taal kan als schakel worden ingezet voor wat betreft het contact tussen school en ouders op het gebied van onderwijs. Communicatie en vertrouwen zijn essentieel voor ouderbetrokkenheid.

De Tolk in cultuur en taal kan worden ingezet als brug tussen school en ouders, bij taal-of andere problemen. Ook kan zij ouders ondersteunen bij hulpvragen op het gebied van zorg en de samenhang tussen onderwijs en zorgondersteuning. Zij fungeert als vertrouwenspersoon en spreekt, zowel letterlijk als cultureel, dezelfde taal.
De Tolk in cultuur en taal is in staat om vanuit de culturele verschillen de onderliggende weerstand/onwetendheid/onzekerheden te signaleren, waardoor de communicatie veel beter verloopt.
Zo kan de Tolk in cultuur en taal een bijdrage leveren aan de betrokkenheid van de ouders en de betrokkenheid van de school zodat er sprake is van een succesvolle samenwerking. Zij zorgt voor een goede communicatie tussen school en ouders. Een gelijkwaardig partnerschap tussen ouders en leerkrachten biedt optimalere ontwikkelingskansen voor de kinderen en leidt uiteindelijk tot minder schooluitval.