Praktische Informatie

Praktische informatie

Leerlingen hoeven geen boeken, schriften of pennen en potloden mee te nemen. Deze materialen zijn op school aanwezig.

Er kan een vrijwillige ouderbijdragen worden gevraagd.